Studievejledning

Studievejledning

Studievejledning på HHX og HTX

Studievejlederen på HHX og HTX er Marie Bruun. Du finder hendes kontaktoplysninger under Kontakt/Medarbejdere, men kan også bede hende om at kontakte dig på formularen nedenfor.

Studievejlederen kan hjælpe dig videre, hvis du har spørgsmål til HHX og HTX - de to 3-årige gymnasiale uddannelser til henholdsvis merkantil studentereksamen og teknisk studentereksamen.

Udover at vejlede kommende elever og deres forældre hjælper studievejlederen også nuværende elever i forbindelse med fx personlige, private eller studierelaterede problemstillinger. 

Hvis situationen kræver rådgivning eller hjælp udefra, har studievejlederen mulighed for at henvise til evt. psykologsamtaler eller samtaler med kommunens forebyggelseskonsulent.

Studievejlederen har tavshedspligt, så eleverne kan trygt henvende sig.

Hos studievejlederen kan eleverne også få hjælp til at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU).

Det er også hos studievejlederen, at eleverne kan få hjælp til specialpædagogisk støtte (SPS), hvis de har fx læse- og/eller stavevanskeligheder, fysiske funktionsnedsættelser eller andet.

Udover den individuelle vejledning foregår der også klassevejledning i forbindelse med studiepraktik, valg af videregående uddannelse og meget andet.

Studievejledningens træffetid annonceres udenfor studievejlederkontoret.

I eksamensperioden oplyses træffetiden ved henvendelse til skolens administrationskontor.

EUD/EUX vejledning

På EUD Business og EUX Business er der ikke tilknyttet en decideret studievejleder, men i stedet det, vi kalder en EUD/EUX-vejleder. Din EUD/EUX-vejleder er Jesper Dahlmann. Du finder hans kontaktoplysninger under Kontakt/Medarbejdere, men kan også bede ham om at kontakte dig på formularen nedenfor.

EUD/EUX-vejlederen har i tæt samarbejde med kontaktlæreren den løbende kontakt til elever med særlige behov og sikrer, at der tages særlige hensyn til elever med særlige behov. Det kan være elever, som bøvler med personlige, sociale eller andre problemstillinger, som de har behov for at få vendt.

EUD/EUX-vejlederen er samtidig den, der henviser elever med specielle behov til PPS. Det kan også være andre offentlige myndigheder, som EUD/EUX-vejlederen inddrager i samarbejdet om eleven, og først og fremmest kan det selvfølgelig være elvens forældre, der i samråd med eleven inddrages.

EUD/EUX-vejlederen er i alle forhold at betragte som elevens "advokat", der sikrer, at der tages de nødvendige hensyn til eleven i den periode, der er brug for det, samt sikrer videreformidling af relevante oplysninger til uddannelseschef, ledelse, kontaktlærere, undervisere og evt. andre parter.

Hvorfor Erhvervsgymnasiet Grindsted?
Jeg vil gerne kontaktes

eVejledning

eVejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job. eVejledning vejleder via chat, telefon og mail og har tilbud om digitale møder med aktuelle temaer.