Skolens bestyrelse

Skolens bestyrelse

Medlemmer

Medlem Udpeget af

Butikschef

Kent Christensen (formand)

Grindsted
Handelsstandsforening

Formand HK Privat Sydjylland

Henny Fiskbæk Jensen

 (næstformand)

HK

Produktionschef

Morten Hygum

DI

Borgmester

Ib Kristensen

Billund Byråd

El-installatør

Finn Lauridsen

Grindsted Håndværker- og Industriforening

Virksomhedskonsulent

Hans Peder Kromann Larsen

HK

Kunderådgiver

Søren Vinther

Billund Erhvervsfremme

Lektor

Mette Risager Hansen

Underviserne

Sekretær

Pia Ravnkilde

Tekniske/administrative medarbejdere
Daniel Nielsen Eleverne
René Müller Eskesen Eleverne 

Faglig sekretær

Mette Tolstrup Ringstrøm Andersen

FTF

Skoleleder

Lars Aagaard Nielsen

Selvsuppleret medlem


I bestyrelsens møder deltager desuden skolens direktør Jesper Dahlmann og skolens økonomi- og administrationschef Elin Schmidt.