Skolens bestyrelse

Skolens bestyrelse

Medlemmer

Medlem Udpeget af
Butikschef
Kent Christensen (formand)
Grindsted
Handelsstandsforening

Henny Fiskbæk Jensen

 (næstformand)

HK
Produktionschef
Morten Hygum
DI
Borgmester
Ib Kristensen
Billund Byråd
El-installatør
Finn Lauridsen
Grindsted Håndværker- og Industriforening
Hans Peder Kromann Larsen HK
Søren Vinther Billund Erhvervsfremme
Mette Risager Hansen Underviserne
Pia Ravnkilde Tekniske/administrative medarbejdere
Joachim Østergaard Eleverne
Christoffer Wutborg Eleverne 
Mette Tolstrup FTF
Lars Aagaard Nielsen Selvsuppleret medlem


I bestyrelsens møder deltager desuden skolens direktør Jesper Dahlmann og skolens administrationschef Finn Nissen.