SYNERGI-skolerne

SYNERGI-skolerne

SYNERGI-skolerne

Erhvervsgymnasiet Grindsted indgår i samarbejdet SYNERGI-skolerne sammen med87 andre Erhvervsgymnasier. Samarbejdets hovedsigte er primært at sikre sparring og inspiration vedr. faglig-pædagogisk udvikling til gavn for skolernes elever. Der iværksættes løbende fælles udviklingsprojekter, og skolernes elevråd mødes tilbagevendende for at erfaringsudveksle. Medarbejdergrupperne mødes efter behov, mens skolernes ledelser mødes 6-8 gange årligt. 

Et særligt samarbejdsområde vedrører udlandsforlagt undervisning, hvor de 9 skoler i fællesskab har indgået aftale med en lang række udenlandske, såvel europæiske som øversøiske, uddannelsesinstitutioner om at forestå undervisning af SYNERGI-elever i 2-4 uger. I forbindelse hermed er de elever, som får adgang til at deltage i projektet, indkvarteret privat i de respektive lande. Der er tale om en meget succesrig aktivitet, idet deltagerne generelt udtrykker stor tilfredshed med såvel det faglige som sociale udbytte. 

SYNERGI-skole samarbejdet omfatter følgende uddannelsesinstitutioner:

  • Erhvervsgymnasiet Grindsted
  • Haderslev Handelsskole
  • Handelsgymnasiet Ribe
  • UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern
  • Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole
  • Varde Handelsskole & Handelsgymnasium
  • Vejen Business College
  • Handelsgymnasiet Vestfyn
  • Business College Syd