Campus Grindsted

Campus Grindsted

Campus Grindsted

Campus Grindsted er et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Billund Kommune. Et samarbejde, hvor idéen er at give eleverne tilbud og muligheder, de ellers ikke ville have. Eksempelvis er der oprettet valgfagshold med elever fra flere forskellige uddannelser; skolerne bruger hinandens undervisere, lokaler og andre faciliteter; der gennemføres gæstelærerundervisning af elever fra forskellige uddannelser, og meget andet. Også på det sociale felt er der fælles aktiviteter, hvor eleverne mødes på tværs af uddannelserne.

Én gang årligt gennemføres eksempelvis Campus OL, hvor flere end 1.200 elever dyster på tværs af årgange og uddannelser inden for en lang række discipliner, hvor der i flæng kan nævnes ridning, minigolf, fodbold, skak, badminton, zumba, tai-thi, volleyball - og meget andet.

I juni 2012 indviedes idræts- og kulturcenter MAGION, som med sine 13.000 kvadratmeter (idrætshal, svømmehal, bibliotek, multihal, foyer, café og meget mere) placeret centralt på Tinghusgade op ad Campus-skolerne  giver nogle unikke muligheder for de mange hundrede elever.

I de senere år er der sket yderligere udbygning af Campus-miljøet på Tinghusgade. Således blev der i 2015 indviet en helt ny, flot 2.400 kvadratmeter stor værkstedsbygning, som har muliggjort, at de tekniske erhvervsuddannelser og SOSU Esbjergs grundforløbsundervisning er rykket ind på Tinghusgade umiddelbart ved siden af 10 KlasseCenteret, som er placeret i det totalt ombyggede tidligere bibliotek. 01. august 2016 flyttede også VUC-Vest sine undervisningsaktiviteter ind på Tinghusgade, hvilket har været en yderligere styrkelse af det brede uddannelsessamarbejde.

Området mellem Campus-skolerne og MAGION er udlagt til en stor plads - Campus-torvet - som begrænser den gennemkørende trafik og skaber optimale muligheder for eleverne i en aktiv skoledag, hvor det nye bibliotek og MAGION's øvrige faciliteter er en naturlig del af undervisningen. 

Campus-torvet blev efter 1/2 års anlægsarbejde indviet i september 2016 og binder dermed Campus Grindsted sammen med MAGION et unikt miljø til gavn for elever og medarbejdere.