Fravær

Fravær

Fraværsprocenter

 

Fysisk fravær (mødepligt) 2018-19 2017-18
HHX: 7,6% 8,4%
HTX: 8,3% 7,0%
Gymnasiale uddannelser på EGG i alt: 7,7% 8,1%


Fraværsprocenterne er vægtet i forhold til antal elever i klasserne og på uddannelserne.

Fraværet omfatter også fravær som følge af fx Forsvarets Dag og borgerligt ombud og fravær i forbindelse med alvorlige og kroniske sygdomme.

 

Skriftligt fravær (afleveringspligt) 2018-19 2017-18
HHX: 22,6% 21%
HTX: 23,5% 28%
Gymnasiale uddannelser på EGG i alt: 22,7% 22%


Fraværsprocenterne er beregnet som antallet af elever, der manglede at aflevere skriftlige afleveringer (individuelle opgaver med fordybelsestid) ved den seneste opfølgning på afleveringspligten, i forhold til antallet af elever i alt. Procenterne er vægtet forhold til antal elever i klasserne og på uddannelserne.