Fravær

Fravær

Fraværsprocenter 2017-18

 

HHX: 8,4%
HTX: 7,0%
Gymnasiale uddannelser på EGG i alt: 8,1%

 

Fraværsprocenterne er vægtet i forhold til antal elever i klasserne og på uddannelserne.

Fraværet omfatter også fravær som følge af fx Forsvarets Dag og borgerligt ombud og fravær i forbindelse med alvorlige og kroniske sygdomme.