Kvalitet hos EGG

Kvalitet hos EGG

Helt centralt i hverdagen

På Erhvervsgymnasiet Grindsted er der hele tiden fokus på at udvikle og forbedre kvaliteten. Det afspejles i stort og småt i hverdagen. Fx afspejler måden vi samarbejder på, opgaveprioritering, udviklingsaktiviteter og opnåede resultater, at kvalitetsbevidsthed altid er i højsædet.

Men hvordan dokumenterer vi kvalitetsniveauet og -udviklingen for omgivelserne og os selv? Hvordan undgår vi, at dokumentationen ikke kun består af resultaterne af en lang række målepunkter og evalueringer? At den i højere grad viser, at Erhvervsgymnasiet Grindsted er en levende organisation, som hele tiden målrettet udvikler sig og lever op til de krav, der stilles til en tidssvarende erhvervsrettet uddannelsesinstitution?

Vi gør det ved at stille os selv en lang række spørgsmål, som afspejler, hvad vi synes har væsentlig betydning for kvalitetsniveauet og -udviklingen. Og altid i respekt for skolens værdigrundlag - bærende Idéer, mission, vision og vedtægter. En række af spørgsmålene besvarer vi selv, andre får vi hjælp til fra vore elever, kursister og samarbejdspartnere.

Kvalitetssystem

Beskrivelse af Erhvervsgymnasiet Grindsteds system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Hent beskrivelsen »
Selvevaluering 2019-20 og opfølgningsplan 2020-21

Erhvervsgymnasiet Grindsteds (EGG) årlige selvevaluering og opfølgningsplan, som dokumenterer udfordringer og indsatser samt mål for EGG's arbejde med udvikling af kvaliteten af de gymnasiale uddannelser, HHX og HTX.

Hent dokumentet »
ETU på HHX og HTX 2018

Resultaterne af elevtrivselsundersøgelsen for Erhvervsgymnasiet Grindsteds to gymnasiale uddannelser, HHX og HTX, som blev gennemført i december 2018 og afrapporteret i januar 2019

Hent rapporten »
EUD elevtrivselsundersøgelse 2015 Se rapport »
HHX/HTX elevtrivselsundersøgelse 2015 Se rapport »
Karaktergivning HHX/HTX eksamenstermin juni 2012 Se resultat »
Karaktergivning HHX/HTX eksamenstermin juni 2013 Se resultat »
Karaktergivning HHX/HTX eksamenstermin juni 2014 Se resultat »
Karaktergivning HHX/HTX eksamenstermin juni 2015 Se resultat »
Karaktergivning HHX/HTX socioøkonomisk reference eksamenstermin 2014/2015 Se resultat »
Fuldførelsestid og -procent HHX/HTX Se resultat »
Overgang til videre uddannelse 27 måneder efter afsluttet HHX Se resultat »
Studietid og fuldførelsesprocent EUD Se resultat »
Overgang til uddannelse 6 måneder efter afsluttet grundforløb EUD Se resultat »
Handlingsplan, øget gennemførelse EUD 2018 Se plan »