Skolens medarbejdere

Skolens medarbejdere

Personligt, social og faglig udvikling

Erhvervsgymnasiet Grindsted har en delegerende ledelsesform, og den enkelte medarbejder udvikler sig personligt, socialt og fagligt i et åbent miljø præget af gensidig respekt for egne og andres ansvarsområder.
Det betyder:
 • At personalepolitikken understøtter den enkelte medarbejders muligheder for at realisere skolens bærende ideer.
 • At medarbejderen har  frihed til inden for mål og rammer at løse opgaverne.
 • At der er klare kompetence- og ansvarsområder for såvel den enkelte medarbejder som for gruppen.
 • At medarbejderen arbejder i et miljø, hvor alsidige muligheder indgår i den personlige, sociale og faglige udvikling.
 • At medarbejderens arbejdsopgaver og udviklingsplan er et resultat af samarbejde mellem medarbejderen og ledelsen.
 • At arbejdsopgaverne løses i  et tillidsfuldt samarbejde og under hensyntagen til alle grupper.
 • At samarbejdet bygger på engageret indsats samt konstruktiv og fordomsfri feed-back med det formål til stadighed at skabe forbedringer.

Forpligtelser

Derfor forpligter vi os til:
 • At definere og beskrive enkeltpersoners, gruppers og samarbejdsorganers kompetenceområder og arbejdsopgaver.
 • At synliggøre enkeltpersoners, gruppers og samarbejdsorganers kompetenceområder.
 • At gøre brug af enkeltpersoner, grupper  og samarbejdsorganer, hvor det er relevant.
 • Loyalt at efterleve trufne beslutninger.
 • At informere og holde os informeret.
 • At gennemføre personaleudviklingssamtaler periodisk.
 • For hver medarbejder at udarbejde en udviklingsplan, som f.eks. kan indeholde job-swop, praktik i virksomheder, efter- og videreuddannelse og supervision.
 • At medarbejderens ønsker indgår ved fordelingen af tilbagevendende og nye arbejdsopgaver.
 • At være assertive og vise tillid og respekt.
 • Aktivt at deltage i kommunikations- og beslutningsprocesser.
 • At give og modtage feed-back som en integreret del af samarbejdsprocessen.
 • At udvikle en evalueringskultur med henblik på at gennemføre en løbende og synlig evaluering.
 • At det fysiske arbejdsmiljø er attraktivt, funktionelt og tilstrækkeligt for alle medarbejdergrupper.
 • At anvende skolens moderne udstyr, hvor det er relevant.