Samarbejds- virksomheder

Samarbejds- virksomheder

Virksomhederne - som aftagere af vore elever

Erhvervsgymnasiet Grindsted er en åben og aktiv samarbejdspartner for de lokale private og offentlige virksomheder ved tilpasning af uddannelsernes form og/eller indhold samt i praktikpladsformidlingen.
Det betyder:
 • En løbende dialog med de lokale virksomheder.
 • At de enkelte virksomheder har indflydelse på tilpasning af uddannelserne og undervisningen.
 • At Erhvervsgymnasiet Grindsted kan levere elever med kvalifikationer, som er tilpasset nutidige og fremtidige behov i virksomhederne.
 • En aktiv, opsøgende og vejledende indsats i forbindelse med etablering og besættelse af praktikpladser.

Derfor forpligter vi os til

 • At inddrage lokale virksomheder som en naturlig del af den daglige undervisning.
 • At arbejde for at inddrage relevante og engagerede personer i bestyrelse og lokalt uddannelsesudvalg, så disse er bredt sammensatte.
 • At være lydhøre over for signaler fra lokale virksomheder og behandle disse i relevante fora.
 • At være opmærksom på og udnytte nye muligheder for at skabe kontakt til lokale virksomheder.
 • I samarbejde med de lokale virksomheder at sætte fokus på de krav, der stilles til fremtidens medarbejder.
 • Systematisk at kontakte lokale virksomheder i forbindelse med etablering og besættelse af praktikpladser.

 

Virksomhederne - som leverandører af kursister til skolen

Erhvervsgymnasiet Grindsted er en fleksibel, aktiv og kvalitetsbevidst samarbejdspartner i forbindelse med offentlige og private virksomheders totale ledelses- og personaleudvikling.

Det betyder:
 • At vi er aktive m.h.p. at engagere lokale virksomheder i deres kvalifikationsudvikling.
 • At vi er sparringspartner for den enkelte virksomhed i alle faser af kvalifikationsudviklingen.
 • At kursusudbuddet imødekommer lokalområdets behov og afspejler kravene til fremtidens medarbejder.
 • At vi leverer efteruddannelse af høj kvalitet, evt. i samarbejde med andre kursusudbydere.

Derfor forpligter vi os til:
 • At uddanne medarbejdere til at være konsulenter i forbindelse med kvalifikationsudvikling.
 • Systematisk at bearbejde lokale virksomheder til at lade Erhvervsgymnasiet Grindsted indgå som sparringspartner i en målrettet kvalifikationsudvikling.
 • Løbende at udvikle nye kurser og kursusområder.
 • Altid at have et kvalifikationsberedskab, som imødekommer virksomhedernes efteruddannelsesbehov.
 • At have indgående kendskab til potentielle underleverandørers kursusudbud og -kvalitet.
 • At imødekomme virksomhedernes behov m.h.t. kursusindhold, -omfang, -afviklingstidspunkter, -form m.v.
 • At udarbejde kvalitetsmål for udvalgte områder.