Elever

Elever

Personlig, social og faglig udvikling

På Erhvervsgymnasiet Grindsted udvikler eleven sig personligt, socialt og fagligt i et åbent miljø præget af gensidig respekt. Det betyder:

 • At den enkelte elev har medansvar for og indflydelse på egen udvikling.
 • En læring, der giver personlig, social og faglig kompetence, som ruster eleven til fremtiden.
 • Personlige, sociale og kreative oplevelses-  og udfoldelsesmuligheder.
 • Attraktive og inspirerende fysiske rammer, der støtter elevens udvikling.

Forpligtelser 

Derfor forpligter vi os til:
 • I tæt dialog med aftagerne til stadighed at sikre en kvalificering af eleven, som modsvarer  aftagernes behov.
 • At tilrettelægge undervisningen i videst mulig omfang ud fra den enkelte elevs forudsætninger.
 • At opbygge teams omkring den enkelte klasse og afdeling.
 • At anvende læringsmetoder, som afspejler de  arbejdsformer (teambuilding, kritisk kildesøgning, projektorganisation etc.), der anvendes i det omgivende samfund.
 • At anvende IT og internationalisering som en naturlig del i hverdagen.
 • At bruge aktiverende og afvekslende undervisningsformer, herunder tværfaglighed.
 • I samarbejde med eleven at tilrettelægge arbejdsåret for at sikre en hensigtsmæssig fordeling af arbejdsbyrden.
 • At arbejde bevidst med elevernes medindflydelse og medansvar i forbindelse med udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af ikke skemalagte aktiviteter i og uden for skoletiden.
 • I større omfang at give elevrådet
  • Medindflydelse (f.eks. i råd og udvalg)        
  • Beslutningskompetence (f.eks. deltagelse i eksterne turneringer m.v.)
 • At der er moderne lokaler og udstyr til rådighed i form af:
  • IT-udstyr        
  • Gruppefaciliteter      
  • Mediatek        
  • Opholdsarealer        
  • Undervisningslokaler        
  • Etc.
 • At eleverne har medindflydelse i forbindelse med forandring af fysiske rammer.
 • I samarbejde med eleverne at integrere ovenstående forpligtelser i skolens evalueringskultur.