Bærende idéer

Bærende idéer

Kerneværdier for Erhvervsgymnasiet Grindsted

  • Åbenhed over for vores medmennesker, over for nye idéer og metoder samt over for andre kulturer og livsmønstre.
  • Respekt for hinanden, for ting i vores varetægt og for de opgaver, vi påtager os.
  • Holisme, der udtrykkes i en helhedstænkning, hvor der er sans for den enkeltes betydning for helheden, for detaljens betydning for helheden og for en pædagogisk og faglig bredde

Med baggrund i disse kerneværdier har Erhvervsgymnasiet Grindsted formuleret sit værdigrundlag - Bærende idéer - i forhold til skolens vigtigste interessegrupper, som er skolens elever, kursister, samarbejdsvirksomheder og skolens medarbejdere.