Om EGG

Om EGG

Flere muligheder på ét sted

Erhvervsgymnasiet Grindsted ligger centralt på Tinghusgade i Grindsted og er et stærkt element i byens brede udbud af ungdomsuddannelser.

Erhvervsgymnasiet Grindsted er faktisk 3 institutioner under ét tag: Vi er et handelsgymnasium, hvor du kan tage HHX - den 3-årige gymnasiale uddannelse til merkantil studentereksamen; vi er et teknisk gymnasium, hvor du kan tage HTX - den 3-årige gymnasiale uddannelse til teknisk studentereksamen; og vi er en merkantil erhvervsskole - eller i daglig tale en handelsskole - hvor du kan tage EUD Business og EUX Business, som er merkantile erhvervsuddannelser - alt sammen på samme adresse.

Erhvervsgymnasiet Grindsted er også en markant samarbejdspartner for en betydelig del af områdets mange erhvervsvirksomheder. Vi ønsker - alene eller sammen med andre private og offentlige partnere - at udbyde et dækkende udbud af uddannelser og udviklingsaktiviteter på kursusområdet. Omfanget og arten af kursusaktiviteterne er klart udtryk for, at området opfatter skolen som en seriøs og kompetent sparringspartner i forbindelse med medarbejderudvikling.

Erhvervsgymnasiet Grindsteds centrale værdier tager udgangspunkt i åbenhed og respekt over for de mennesker, vi samarbejder med, og de opgaver, vi påtager os. Endvidere lægger vi vægt på detaljens betydning for helheden, og hverdagen præges af konstant fokus på kvalitetsudvikling

På Erhvervsgymnasiet Grindsted opleves et godt og moderne fysisk arbejdsmiljø, der understøttes af en stærk organisation med høj grad af delegering med basis i teamorganisering og stor fællesskabsfølelse.
 
Hvad enten du er elev eller kursist, ser vi frem til at byde dig velkommen på skolen.