Økonomi- og administrationschef

Økonomi- og administrationschef

Vi søger en chef, som med fokus på økonomi og administration indgår i skolens samlede ledelse.

Din profil – ideelt set

  • Solid faglighed med baggrund i relevant uddannelse og erfaring.
  • Erfaring med økonomistyring (gerne i staten), løn og personale, udlicitering m.v.
  • Tydelig, lydhør, åben – og med humor

De danske ungdomsuddannelser undergår som det øvrige samfund til stadighed udvikling, hvor det mest konstante er forandringer. De kommende år vil utvivlsomt blive præget af øget samarbejde og fusioner.

I det perspektiv vil lyst og evne til at håndtere forandringsprocesser og samarbejde på tværs være centrale egenskaber hos vores nye chef, som med reference til skolens direktør og bestyrelse har sit fokus på skolens økonomi og administration.

Vi forventer, at din solide faglighed har baggrund i relevant uddannelse og ikke mindst erfaring med økonomi og administration, herunder regnskab, løn- og personaleforhold – og naturligvis gerne fra uddannelsesverdenen.

Du vil sparre og arbejde tæt sammen med den øvrige ledelse, og i dagligdagen vil der løbende være kontakt med de øvrige medarbejdergrupper – undervisere, tekniske og administrative medarbejdere, hvor de sidstnævnte vil referere til dig. Du skal med andre ord være komfortabel med at befinde dig i krydsfeltet mellem økonomi/administration og uddannelse/pædagogik.

Dine ansvarsområder omfatter bl.a.:

  • Økonomi og løbende opfølgning
  • Løn og personale
  • Ledelsesinformation (ledelse og bestyrelse)
  • Kontakt til revisor
  • Bygningsdrift
  • Indkøb/udlicitering/kontraktforhold

Aktuelt står skolen over for at implementere nyt studieadministrativt system, og i tilknytning til GDPR pågår også implementering af digitale systemer vedrørende post og arkiv.

Ansættelse
Tiltrædelse 1. august 2019. Løn aftales i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgning
Ansøgning sendes snarest og senest 31. maj til box@eggrindsted.dk.

Der afholdes ansættelsessamtaler løbende.

Yderligere information
Kontakt skolens direktør Jesper Dahlmann.