HTX

HTX

Hvad er HTX?

HTX - den 3-årige uddannelse til teknisk studentereksamen - udgør sammen med HHX, STX og HF de gymnasiale uddannelser i Danmark.

Med en HTX fra teknisk gymnasium får du en studentereksamen med en klar profil inden for teknologi og naturvidenskab.

Fagligheden på HTX

På teknisk gymnasium er fagligheden nært forbundet med teknologiske, naturvidenskabelige og erhvervsrettede dannelsesperspektiver. Her får du viden og kompetencer inden for teknologiske og naturvidenskabelige fagområder i kombination med almene fag.

Du lærer ikke teorier for teoriernes skyld, men som redskaber til analyse af virkelighedsnære forhold. Vi lægger i undervisningen vægt på produktudvikling, problemløsning og anvendt naturvidenskab blandt andet ved at kombinere teori og praktik i værksteder og laboratorier.

Dine fremtidsmuligheder med HTX

Formålet med at tage en gymnasial uddannelse er at læse videre. En gymnasial uddannelse giver dig viden, kompetencer og almendannelse og forbereder dig hermed til at tage en videregående uddannelse.

En HTX fra teknisk gymnasium baner vejen for en spændende karriere inden for erhvervslivet, hvor du arbejder som fx ingeniør eller datalog eller inden for medier eller sundhed.

 

Forskellige profiler - samme muligheder

De tre 3-årige gymnasiale uddannelser i Danmark - HHX, HTX og STX - er på mange måder éns og giver lige adgang til videregående uddannelse. Forskellen er uddannelsernes profiler.

Uanset om du vælger HHX, HTX eller STX, får du de samme muligheder for at læse videre.

Du kan blive klogere på dine muligheder på Adgangskortet, som du finder på UddannelsesGuiden.dk.

HTX kort fortalt

Uddannelseschef Ole Jensen fortæller på 6 minutter om formålet, strukturen og indholdet på HTX, den tekniske studentereksamen

Se videoen »
Virtuel rundvisning

Direktør Jesper Dahlmann og uddannelseschef Ole Jensen giver en kort virtuel rundvisning på Erhvervsgymnasiet Grindsted

Se videoen »
HTX ifølge ug.dk

Mød nogle elever, som har valgt HTX, og hør dem fortælle om uddannelsen til teknisk studentereksamen

Se videoen »
Teknologi...
...OG naturvidenskab
Jeg vil gerne kontaktes

Mere information om HTX

Har du brug for mere at vide om den 3-årige uddannelse til teknisk studentereksamen, er der flere muligheder her.

Bliv elev på Erhvervsgymnasiet Grindsted

Hvis du overvejer at tage HTX, kan du starte her.