International Marketing

International Marketing

International vinkel på virksomhedens afsætning

Studieretningen International Marketing fokuserer på virksomhedens salg og markedsføring på internationalt plan.

International økonomi A & Afsætning A (IA)

Studieretningsfagene på International Marketing er International økonomi A og Afsætning A.

International økonomi handler om den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Du lærer her at beskrive, analysere, reflektere over og tage stilling til både historiske og aktuelle samfundsøkonomiske sammenhænge og problemstillinger. Emnerne er fx nationalregnskabet, makroøkonomiske nøgletal, økonomisk politik, international handel og international arbejdsdeling samt økonomisk vækst og udvikling.

I afsætning lærer du om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse. Her arbejder vi med virksomhedens forhold til den nationale og internationale omverden og med virksomhedens markedsføringsmæssige beslutninger. Emnerne er fx virksomhedens omverdensforhold, markedsudvælgelse, konkurrence-, vækst- og porteføljestrategier, segmentering og målgruppevalg samt virksomhedens marketingmix.

Karriereveje - eksempler

International Marketing er en oplagt studieretning, hvis du drømmer om at blive sælger eller indkøber og rejse rundt i hele verden og lave aftaler med kunder eller leverandører - eller hvis du kunne tænke dig at arbejde med salg og markedsføring i en virksomhed, som opererer på det globale marked, hvor det er nødvendigt at kunne forstå og kommunikere med folk fra andre lande og kulturer, og hvor du har base i Danmark.

En HHX kan dog føre mange steder hen.

Det en fx en oplagt vej at gå, hvis du vil læse jura og være advokat og måske ovenikøbet dommer. Forklaringen er, at du på HHX har erhvervsjura, hvor du lærer om love og regler inden for erhvervslivet som fx aktieselskabs- og anpartsselskabsloven, markedsføringsloven, dørsalgsloven og købeloven. Det giver dig for det første en forsmag på jura og en idé om, hvorvidt det er noget for dig, og for det andet - hvis du beslutter dig for at læse videre i faget - et forspring i forhold til andre studenter med en anden studentereksamen.

En HHX kan også være vejen til et job som politibetjent. Hvis det er den vej, du vil, er det oplagt at vælge fx psykologi som valgfag.

Der er også HHX'ere, som er blevet journalister - bare for at nævne nogle eksempler på andre karriereveje.

Global Business

På studieretningen International Marketing har du mulighed for at melde dig til Global Business.

På Global Business deltager man i Erhvervsgymnasiet Grindsteds udvidede rejseprogram. Her er man normalt på

  • studietur i en uge i udlandet (fx Malaga i Spanien eller Berlin i Tyskland) i 1.G
  • studietur i 10-12 dage i udlandet (fx New York og Washington i USA) i 2.G
  • studietur i to-tre uger i udlandet (fx Shanghai og Beijing i Kina) i 3.G

For at komme på Global Business skal du vælge kulturforståelse på enten C- eller B-niveau som valgfag.

Kulturforståelse

Kulturforståelse handler om, hvordan alle mennesker indgår i relationer, hvor de tager del i kulturel betydningsproduktion både lokalt og globalt. Faget beskæftiger sig med, hvordan kultur produceres og reproduceres, og det afdækker, hvilken rolle kultur spiller for os selv og for andre. Faget beskæftiger sig med kulturelle udtryk og værdier samt identitetsdannelse som en kulturel proces og giver redskaber til at møde og forstå mennesker i forskellige kulturer. Du lærer blandt andet at agere og kommunikere såvel inden for som på tværs af kulturer og dermed at begå dig i en globaliseret og
digitaliseret verden præget af kulturel mangfoldighed.

Global Business
Studietur til USA
Forlagt undervisning i Kina
Jeg vil gerne kontaktes

Videre uddannelsesmuligheder

Hvis du vil vide, hvilke videregående uddannelser denne studieretning (med spansk som 2. fremmedsprog) giver adgang til, kan du blive klogere på dine muligheder på UddannelsesGuiden, ug.dk, hvor du finder Adgangskortet

Mere information om HHX

Har du brug for mere at vide om den 3-årige uddannelse til merkantil studentereksamen, er der flere muligheder her.

Bliv elev på Erhvervsgymnasiet Grindsted

Hvis du overvejer at tage HHX, kan du starte her.