Økonomi

Økonomi

Fokus på økonomi

På studieretningen Økonomi er økonomi i fokus - både virksomhedens økonomi og samfundets økonomi.

Virksomhedsøkonomi A og International økonomi A (VI)

Studieretningsfagene på Økonomi er Virksomhedsøkonomi A og International økonomi A.

Virksomhedsøkonomi beskæftiger sig med erhvervsvirksomhedens økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Du lærer om virksomhedens værdiskabelse og dens økonomiske handlemuligheder. Og du lærer at analysere, vurdere og formidle virksomhedsøkonomiske problemstillinger gennem anvendelse af økonomisk teori i en virkelighedsnær og international sammenhæng. Emnerne er fx virksomhedens strategi, virksomhedens interne og eksterne regnskab, investering og logistik samt budgettering og kontrol.

International økonomi handler om den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Du lærer her at beskrive, analysere, reflektere over og tage stilling til både historiske og aktuelle samfundsøkonomiske sammenhænge og problemstillinger. Emnerne er fx nationalregnskabet, makroøkonomiske nøgletal, økonomisk politik, international handel og international arbejdsdeling samt økonomisk vækst og udvikling.

Karriereveje - eksempler 

Økonomi er en oplagt studieretning, hvis du har planer om at læse videre til økonom og gerne vil arbejde med erhvervs- og samfundsøkonomi i en international sammenhæng.

En HHX kan dog føre mange steder hen.

Det er fx en oplagt vej at gå, hvis du vil læse jura og være advokat og måske ovenikøbet dommer. Forklaringen er, at du på HHX har erhvervsjura, hvor du lærer om love og regler inden for erhvervslivet som fx aktieselskabs- og anpartsselskabsloven, markedsføringsloven, dørsalgsloven og købeloven. Det giver dig for det første en forsmag på jura og en idé om, hvorvidt det er noget for dig, og for det andet - hvis du beslutter dig for at læse videre i faget - et forspring i forhold til andre studenter med en anden studentereksamen.

En HHX kan også være vejen til et job som politibetjent. Hvis det er den vej, du vil, er det oplagt at vælge fx psykologi som valgfag.

Der er også HHX'ere, som er blevet journalister - bare for at nævne nogle eksempler på andre karriereveje.

Hvorfor Erhvervsgymnasiet Grindsted?
Jeg vil gerne kontaktes

Videre uddannelsesmuligheder

Hvis du vil vide, hvilke videregående uddannelser denne studieretning (med spansk som 2. fremmedsprog) giver adgang til, kan du blive klogere på dine muligheder på UddannelsesGuiden, ug.dk, hvor du finder Adgangskortet

Mere information om HHX

Har du brug for mere at vide om den 3-årige uddannelse til merkantil studentereksamen, er der flere muligheder her.

Bliv elev på Erhvervsgymnasiet Grindsted

Hvis du overvejer at tage HHX, kan du starte her.