Love og regler

Love og regler

Lokale regler

Herunder finder du regler, som gælder specielt for elever på Erhvervsgymnasiet Grindsted.

Eksamensreglement 2021-22

Eksamensreglement for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted

Hent eksamensreglementet »

Generelle love og bekendtgørelser

Herunder finder du love og bekendtgørelser, som gælder generelt for ungdomsuddannelser i Danmark.

Lov om de gymnasiale uddannelser

Lov nr. 1716 af 27. december 2016 med diverse ændringer siden - nu lovbekendtgørelse nr. 1428 af 28. september 2020

Gå til retsinformation.dk »
Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse nr. 497 af 18. maj 2017

Gå til retsinformation.dk »