HTX - den tekniske studentereksamen

Studieområdet 2019-22

Undervisnings- beskrivelser 2021-22

Undervisnings- beskrivelser 2021-22

HHX - den merkantile studentereksamen

3.AI21 - Afsætning A & Innovation B

 

2.AI21 - Afsætning A & Innovation B

 

2.IA21 - International økonomi A & Afsætning A

 

1.AV21 - Afsætning A & Virksomhedsøkonomi A

 

Valghold

 

3.AV21 - Afsætning A & Virksomhedsøkonomi A

 

2.AV21 - Afsætning A & Virksomhedsøkonomi A

 

1.AI21 - Afsætning A & Innovation B

 

1.IA21 - International økonomi A & Afsætning A

 

HTX - den tekniske studentereksamen

3.BS21 - Bioteknologi A & Samfundsfag B

 

3.MI21 - Matematik A & Informatik B

 

2.KP21 - Kommunikation og it A & Programmering B

 

1.KP21 - Kommunikation og it A & Programmering B

 

Valghold

 

3.KP21 - Kommunikation og it A & Programmering B

 

2.BS21 - Bioteknologi A & Samfundsfag B

 

2.MI21 - Matematik A & Informatik B

 

1.MB21 - Matematik A & Biologi B

 

Studieområdet

2018-2021

EUX - den erhvervsfaglige studentereksamen

32221