Undervisnings- beskrivelser 2020

Undervisnings- beskrivelser 2020

HHX - den merkantile studentereksamen

HTX - den tekniske studentereksamen

3.KP19 - Kommunikation og it A & Programmering B

Dansk A
Kommunikation og it A 
Teknik A 
Idéhistorie B
Programmering B

 

2.BS19 - Bioteknologi A & Samfundsfag B

Bioteknologi A 
Dansk A 
Engelsk B
Fysik B 
Idéhistorie B 
Kemi B 
Matematik B 
Samfundsfag B 
Teknologi B 
 

 

2.MI19 - Matematik A & Informatik B

Dansk A 
Matematik A 
Engelsk B
Fysik B 
Idéhistorie B 
Informatik B 
Kemi B 
Teknologi B 
 
 

 

1.KP19 - Kommunikation og it A & Programmering B

Dansk A 
Kommunikation og it A 
Engelsk B 
Fysik B 
Kemi B 
Matematik B 
Teknologi B 
Biologi C 
Samfundsfag C 
 

 

Valghold

Engelsk A
Fysik A
Matematik A
 
 

 

3.MI19 - Matematik A & Informatik B

Dansk A
Matematik A 
Teknik A 
Idéhistorie B 
Informatik B

 

2.KP19 - Kommunikation og it A & Programmering B

Dansk A 
Kommunikation og it A 
Engelsk B
Fysik B 
Idéhistorie B 
Kemi B 
Matematik B 
Programmering B 
Teknologi B 

EUX - den erhvervsfaglige studentereksamen