Introduktion til EUD/EUX Business

Introduktion til EUD/EUX Business

Én dør – mange muligheder

Velkommen til introduktionsdage på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole.

Skolen rummer fem uddannelser under samme tag – EUD/EUX Business, HF, HHX, HTX og STX – og vi tilbyder et bredt udvalg af både studieretninger, fag og valgfag.

Det særlige ved Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole er vores fællesskab – et fællesskab med plads til forskellighed, hvor vi kender hinanden på tværs af klasser, årgange og uddannelser. Det giver tryghed, men det giver også plads til at være sig selv.

EUD/EUX Business – den merkantile erhvervsuddannelse

Introduktionsdagene vil give dig et indtryk af, hvad det vil sige at tage en EUD/EUX Business, og hvad du kan bruge den til. Det kan være med til at gøre dig klogere på, hvilken ungdomsuddannelse du skal vælge.

Du vil komme til at prøve nogle af de fag, der er specielle for EUD/EUX Business, og du vil komme til at arbejde med opgaver, som ligner dét, man arbejder med i en butik, i en virksomhed eller på et kontor. Du vil møde nogle af underviserne på EUD/EUX Business, og du vil opleve undervisningen og hverdagen på EUD/EUX Business. Du vil kort sagt komme til at ”mærke”, hvordan det er at gå på EUD/EUX Business på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole.

Program

Den første dag starter med velkomst i skolens festsal, hvor du får en kort orientering om skolen og om vores fem uddannelser.

Efter velkomsten kommer du på et hold med EUD/EUX Business. En studievejleder vil tage sig af dig og fortælle dig mere om programmet. Du vil få et skema, og studievejlederen vil vise dig rundt på skolen, så du får et indtryk af, hvordan her ser ud, og hvor du bliver undervist.

Herefter er der undervisning resten af dagen.

Den anden og sidste dag slutter med evaluering og afrunding af introduktionsdagene. Her vil du også få mulighed for at snakke med nogle af skolens elever, som kan fortælle dig noget om alt det andet, der også foregår på skolen; festerne, fredagscafeerne og det sociale liv i det hele taget. Og du vil igen møde studievejlederen, som vil samle op og besvare eventuelle spørgsmål, inden du får fri.

Hvorfor EUD/EUX Business i Grindsted?

Hør Daniel fortælle, hvorfor han har valgt at tage EUD/EUX Business på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole

Se videoen »
Én skole - fem uddannelser

Besøg vores midlertidige, fælles hjemmeside, hvis du vil høre, hvorfor andre elever har valgt andre ungdomsuddannelser

Skift til gges.dk »