EUS

EUS

Businessforløb for studenter

Har du en STX, HTX eller en HF, har du mulighed for at tage det merkantile businessforløb på 10 uger. For studenter med en HHX er forløbet 5 uger. EUS Business forløbet er for personer med en gymnasial baggrund, der ønsker en erhvervsuddannelse inden for fx detail-, handels-, event-, kontor- eller finansområdet.

Hvordan er EUS bygget op?

Som udgangspunkt skal du skal altså igennem præcis det samme, som de elever, der gennemfører EUD Business på normeret tid, som er et år. Men i kraft af din gymnasiale eksamen får du merit i en række fag (dansk, engelsk, tysk og samfundsfag), hvorfor de 5–10 uger typisk skal bruges på nogle fagområder, som du sikkert ikke har beskæftiget dig med. Det drejer som om fagene:
 
  • Informationsteknologi (IT)
  • Erhvervsøkonomi (EØ)
  • Afsætning (AFS)
  • Uddannelsesspecifikt fag (fx rettet mod kontoruddannelsen)
Du gør typisk et fag færdigt ad gangen og får en standpunktskarakter i det. Forløbet skal afsluttes med et grundforløbsprojekt, hvor du skal vise, at du har tilegnet dig de kompetencer, der skal til for at kunne få en elevplads (hovedforløb). Du skal til eksamen i grundforløbsprojektet.
 
Vi har optag flere gange om året. Kontakt skolen for at høre nærmere. Når du har besluttet dig, vil du blive inviteret til en samtale, hvor vi vil orientere dig nærmere om forløbet. Her skal du også medbringe dit studentereksamensbevis.
Jeg vil gerne kontaktes

Mere information om EUS

Har du brug for mere at vide om den merkantile erhvervsuddannelse for studenter, er der flere muligheder her.

Søg optagelse på Erhvervsgymnasiet Grindsted

Hvis du gerne vil tage EUS på Erhvervsgymnasiet Grindsted, kan du hente et ansøgningsskema her.