EUD Business

EUD Business

Grundforløb

Grundforløbet på EUD er delt i to 20-ugers forløb. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller har afsluttet det for mindre end et år siden, gennemfører du begge dele, i alt svarende til et skoleår. Andre elever springer direkte ind på de sidste 20 uger af grundforløbet.

Grundforløbets 1. del handler om almene og generelle erhvervsfaglige kompetencer og giver dig kendskab til forskellige fagområder og deres praktik- og beskæftigelsesmuligheder. Efter de første 20 uger vælger du en konkret erhvervsuddannelse.

Hovedforløb

Grundforløbet er opbygget med gradvis specialisering frem mod dit valg af hovedforløb (praktik-/elevplads), og det vil gøre det lettere for dig at træffe dit valg af uddannelse, også i forhold til realistiske praktikmuligheder. Vi har fokus på, at du som elev bliver klar til at møde udfordringerne i en elevplads. Gennem konkrete opgaver lærer du om samarbejde, faglig kommunikation, planlægning, innovation, arbejdsmarkedsforhold og meget mere.

Opbygning af uddannelsen

Jeg vil gerne kontaktes

Mere information om EUD/EUX Business

Har du brug for mere at vide om de merkantile erhvervsuddannelser, er der flere muligheder her.

Bliv elev på Erhvervsgymnasiet Grindsted

Hvis du overvejer at tage EUD/EUX Business, kan du starte her.